IDIOMATIC TINAGON-ON

Mga Halawom na Titiyabon.

Moderators: kampanaryo_spy, cordapya, Alibangbang

Alibangbang
Thread Moderator
Thread Moderator
Posts: 2182
Joined: Tue Sep 27, 2005 9:24 pm
Location: Green Gables, Prince Edward Island

IDIOMATIC TINAGON-ON

Unread post by Alibangbang »

S-spy,

Ilakip tan manga "idiom" isab panaglit:

Dum na kaw = your a bit too late (TOO LATE THE HERO)
Inkapus-an na hinangkan = state of sluggishess
Buang na ido = :?:

Hala pun-e dayan niyo :lol:

Abb

Alibangbang
Thread Moderator
Thread Moderator
Posts: 2182
Joined: Tue Sep 27, 2005 9:24 pm
Location: Green Gables, Prince Edward Island

Alibangbang

Unread post by Alibangbang »

Iton sali ma tarantar :lol: yagka sayop-sayop hino-an :lol:
S-spy i/o K-spy
panaglit i/o pananglit
dayan i/o dakan

Ay lipayi nan inin karabiti na manga tubag. Salamat manga udai/alo. :lol: K-spy kon gusto mo, puydi ko ini anam anamon pag "alphabetize". Palihog pag himo nan lain na "topic" para adto nato i patik an imo hiningbisan.

Manga Udai/Alo ngadto sa una na topic "Lumad na Tinagon-on" pag suwat kamo nan iyo manga himbati-an na manga sugilanon gikan sa iyo manga ka apo apo-an. Bali wara pa ini koman pero sa sumusunod na manga katuigan an ato manga bata astan manga apo may ila mabasa na handumanan kon kita mahanaw na nganhi na kalibutan. Ay, ay kahayab bagan anhi pamati-on. :lol:

Abb

User avatar
lay-ob
Enthusiastic Member
Enthusiastic Member
Posts: 494
Joined: Fri Apr 15, 2005 8:35 pm

Quaint

Unread post by lay-ob »

K-spy, Abb,

sakto, ini na kay. galuyot-luyot na, gakataas na an tanod, hilo, bola, tingkal. gakabibo na. yadi isab ako ipuno-ay:


tanod, hilo, bola, tingkal - thread
galuyot - chained (entwined/entangled)
kapadag-padag, pandahapdahap - (helpless on what to do)
inkalasatan, yabuking, ingas - cornered (more of 'RUNNING OUT OF LUCK')
karaan pa ni mampor - nan unahi pa na panahon (KA-EDAD PA NI MAMPOR= ANTIQUATED/ANTEDILUVIAN)
hinuod - tiguwang (OLD)
tampua, patapan, pasobra - extra (IF IN A DECK OF CARDS, THE "JOKER")


hala maghunahuna pa ako nan mahitampo ko pa.

you started a great job :!: :lol: panghinauton ko an kalampusan para sa kabatan-unan sa umaabot na kapanahunan :!: Goodluck :!: :arrow:
Last edited by lay-ob on Sat Oct 15, 2005 1:06 am, edited 1 time in total.

Alibangbang
Thread Moderator
Thread Moderator
Posts: 2182
Joined: Tue Sep 27, 2005 9:24 pm
Location: Green Gables, Prince Edward Island

Unread post by Alibangbang »

Lay-ob, diin kaw? Gahanap kami kanimo. Yadi ako paga kut-lo inin gikan sa kan K-spy post ngadto sa pikas: K-spy sus bilar ako ini kay kut-loun ko yadton arangi na imo lumad ngadto sa blog.

Bunok - heavy rainfull (monsoon)
Panimay – home
Mawasak – destroy/ed
Alipunga – athlete’s foot (itchy skin disorder)
Makatuw – itchy
Maghiga/Magduga – moist or clammy
Balintunga-an – in between
Impanghibaw-an – act of knowing or known
Titiyabon – words or saying
Buot – feel, feeling, mood (?)
Aringit – cranky, moody or crabby
Way bihagay – it’s not a contest (idiom)Korehi-an – to correct
Impalusot – sent
Yaniguro – to be sure

Abb

Abb

Unread post by Abb »

K-spy - korehe-i an vowels nan Tagon-on (e or i, o or u) kon sakto ba isab an translation ikaw nan bahala hingbisi dakan.

Yalinga – got sidetrack or distracted
Balisugsug – splinter (ANYTHING THAT IS ACCIDENTALLY LODGED UNDER YOUR SKIN LIKE A THORN ETC.)
Pananglit – example
Dunot / yadunot – rotten/become rotten
Diskansar – to rest
Hingbisan – to clean or to scrutinize (Yaon mamadayigay hingbisan naay nan kahungan hunganan adiser sug-ton :lol: )
Lakang – big step to cross over something
Bilar – wake / to stay up at night (KEEP VIGIL)
Du-ut – cross over a street or river
Bigtas – break (TO COME AWAY or SNAP OFF)
Maidlas/Maadla – shy or aloof ('HARD TO GET')
Kahulogan –meaning
Ba-ngon – to get up
Hanaw – disappear
Gimaw/igmaw - appear
Kahut-dan – ran out
Yasilu – feel slighted or neglected (?)
Dali matuhi – overly sensitive / border line paranoid
Inkwisitibo – curious
Bunluton – to up root
Kapayason - person who cry easily (like me :lol: )

Idiom
Tam-nan nan mam-on - (TO BEAR A GRUDGE OVER A PROLONGED PERIOD OF TIME.)
Abb

User avatar
lay-ob
Enthusiastic Member
Enthusiastic Member
Posts: 494
Joined: Fri Apr 15, 2005 8:35 pm

Quaint & Archaic

Unread post by lay-ob »

Abb – ini da ako. hu, yadi pa ako tampo. Hain kaw maghanap, seguro adto sa lain dapit. Hala, sigi na kamo kay para ka sugdan na ni K_spy an iya libro nan “Legacy in Iyo Liloy Salas”. Madayawi gayud ini na iya proyekto, kabilin para sa mga kabataang Tagon-on.

K_spy, basin aton pay lain or mas pa na kahulogan nan inin mga sumusunod, palihugay dakan pag-ilis, kay madayaw gayud an eksakto na sulti, para sakto isab sabton, amo? Thanks! :lol:

Ubos – below
Pagtu-o – belief
Pag-utlan – boundary
Mogdu – sluggish (i thought this means HAVING A TANTRUM?)
Kabisado – known so well (FAMILIAR)
Kur-om – tignaw, kukog, cold
Gimasdakan – hitsura, ginawngan
Bislaw - glaring
Tunada – tune
Lambigit – entangle, entrap
Dalikakas – dalidali (IN A HURRY)
Sonata – music
Sumitido – believe
Banggi-itan – super, powerful, di abilidad (FAMOUS)
Kolukar – to place
Karuga – hanggat
Yanabaw-sabaw – pretending (TRYING TO SAVE FACE)
Balibad – refuse, decline
Na-adi – in those days, years or more
Santulom – introspection, melancholic mood
Baybayon – sea shore, shoreline
Buhangin – sand
Hidlon – thirsty
Gutom – hungry
Bak-kay – baklay, panaw, walk (TAKE A LEAVE)
Limtan – forget
Samburokoy – not feeling well
Buknasan – revelation, unveiling
Sumbalik – get back to
Talidong – turn around
Gapapidi-pidi – very fast short steps walk
Alingkahag – not mindful, no presence of mind (ABSENT-MINDED)
Dapaw – songit, put food into the mouth
Lapdos – lash, beat, whip
Lugda - repent, regret
Inat – stretch, expand
Bira – pull, drag
Yanalinga - listening

Sa sunod na sab! :lol:

User avatar
lay-ob
Enthusiastic Member
Enthusiastic Member
Posts: 494
Joined: Fri Apr 15, 2005 8:35 pm

Quaint & Archaic

Unread post by lay-ob »

Sus. amo da ako inin yanubli, sigin tibaw kuman na adlaw. yabisi akon panaptap nan ako bay kay lagi gabunok ngadi sa amo. kalaong ko amo day, hasta sa baya isab ngaton sa iyo. an amo isab bobong, ako in pahulipan kay gatag-do, grabi na uwan - pwerte gayud. gahuwat pa isab ako nan ako madangin, sus kay yanguha pa sa isab nan pisaw sa basakan, amo na wara ako katunga nganhi. na uno na sa kamo, layu-i nan agi niyo, madayaw.

hu, yadi nay isab ako iduho para mahipuno-ay ngaton:

agipo - gamay dakan na kahoy na kayohan pa (EMBER)
tibaw - silib (silib an pangisdaan panaglet bunoan)
bobong - roof
dingding - wall
ingkalasatan - yaboking, yabisto
tunga (mabilis) - come out
tunga (malumay/ MARAGSA) - half :?: k_spy
madangin - someone to ask favor for (REQUEST SOMEONE FOR A FAVOR)
yanguha - get
pisaw - mud fish
panaptap - to cover
hulip - cover (TO REPLACE)
kalaong - i thought
tagdo - tiwis, drip
patir-is - wiwis - 'aihi na baya' (TO PEE)
Yanalinga - listening


IDIOMS:


“Diin kaw nan buknasan!” – “where were you during the expose’, unveiling, revelation” - “where were you when the lights went out”

"Sapa da kaw mag-agi" - Beyond your knowing; you're innocent; you don't know what is going on

"Tuntoha si Nana mo" - Don't fool me.

"Pilay pad nan Amo" - who knows Lady Luck is with you!

"Anay pa maglana kaw nan putot" - Whatever you do, I wouldn't believe you. (A HOPELESS, NO-WIN SITUATION)

"Bisan an Amo may purupinggan sa labut" - Mag-pobre-pobre an tao, may tinaguanay gayud. :lol: (NOBODY'S TOO POOR NOT TO POSSESS SOMETHING)


Sumpayan pa..... :arrow:
Last edited by lay-ob on Sat Oct 15, 2005 1:02 am, edited 1 time in total.

Guest

Unread post by Guest »

Adoy, kata-asi na nan inin ako basaho-non. Wara raba ako sa amo bay. Basi ako kaisgan nan inin tagiya nan inin computer. Kawat-kawat koda ini kay may computer na ga-nga-nga sa iskina dapit sa family room. Saba-i inin ako mga kagupa kay Happy hour sa kono nila. Hapit na mga hubog kondi hubog na gayod. Ako dakan tingali an anaw kay dili sa ako mahiba-o mo-inom nan mga Bourbon, J. Daniel, Zinfandel, Gilbeys, Dewar's. Chardonay, etc.etc. may ila pa taraw bihod nan pawikan sa bagan ini kay lagko sa nan bihod nan isda, clase-clase an color. may orange, green black or dark violet, inday nan ini. Madayaw garo kon may sing-a-long kay magpahinganta dakan ako, pero wara sa pianist dasa ini hasta mga bartender hasta mga blonde na servers. Pagka dako sa nan ini na paghuya. kada cuarto may computer, pero mahadlok sa ako mag-inisara sa cuarto, basi ako hanapon.

Adios patria adorada na-ay. sige ba-bye na.

Cordapya :roll:

User avatar
kampanaryo_spy
CO-FOUNDER & SENIOR EDITOR
CO-FOUNDER & SENIOR EDITOR
Posts: 3570
Joined: Thu Mar 17, 2005 4:55 pm
Location: 13,750 feet above sea level

Unread post by kampanaryo_spy »

ABB,

good suggestion---HINGBISAN TAPOS I-ALPHABETIZE. Your other suggestions are also good. GO, GIRL, GO!

LAY-OB

am so glad you're back.

SIGE LANG KAY TAGIKON TA DA INI.

burikitkit/tabigi/ka-itan (TIGHT WAD)
tanlak (CHILDREN)
gadamas (STARK RAVING MAD)
habnayan (TO WHIP)
handurugkot/murasimos (MISERABLE/POOR)
hagukan (BIG EATER/GLUTTON)
way su-sabernada (WITHOUT ASKING PERMISSION)
y despues (AND THEN)
urangag (TO WAIL)
bigtoyon (SHE WITH THE BIG *BLEEP* :D )
sentido comon (COMMON SENSE)
kapayason ("CRYLY" laong pan mga hinuod ngadi. dali da ba mo tiyaho. This also applies to a woman with big breasts, or to borrow today's lingo: "GIFTED CHILD!")
rematar (TO COMMIT SUICIDE)
caudal/propiedad (WEALTH/PROPERTY)
"Most claims of originality are testimony to ignorance and most claims of magic are testimony to hubris." -James March-

User avatar
atat
Enthusiastic Member
Enthusiastic Member
Posts: 435
Joined: Sat Apr 02, 2005 10:37 am
Location: tapad nan ice plant

Unread post by atat »

yadihay pay ako mahitampo... kagrabehi bya nan ato "language", amo. laong pa ni henrik di gayud niya ibawlo sa iban na sinultihan.... :)

hukhuk - eat
lambi - luscious (REDDISHLY SUPPLE)
ukada - unwrap
hup-idi - in proper place/neat
yanggirangat - hanging loose
yahibarurug - get acquainted to (FORCED INTO A SITUATION)
inkalambri - muscle cramps
inhayupan - having bad dreams
inkudlan - painful/throbbing pain
pagapaitsar - having diarrhea
manliskug - stiff/en
mahagkot - feeling cold
malum - pale/ashen gray
maitod - spin/ing
maayoyo - caring
manyosa - vain
lisang/sinawan - frightened
ginawngan - face
puroputo - young/bud
kaalingasa - humid
magpaaliwawa - recreation (TAKE A BREATHER)
" The POWER is in your HEAD."

User avatar
lay-ob
Enthusiastic Member
Enthusiastic Member
Posts: 494
Joined: Fri Apr 15, 2005 8:35 pm

Quaint

Unread post by lay-ob »

yadi pay ako-ay itampo. gapilit na inin ako mga mata, hapit na ma "ice drop" gamay dakay kuwang pero humanon ko naay inin ako pagahinang:

yadi - here
itampo, ipuno - contribute
gapilit - sticky
gamay - little
kuwang - lack
human - finish
pagahinang - working on, doing something
eskrimentar, basol - repent
lugipos, lapdos - beat hard
bakwit - move, transfer
negar - negate (DENY)
bariyangot, mortogo, aborido - bad mood
madyaw - good
silom - tomorrow
aslom - sour
talidong - turn around
igkang - tip-toe
bulingot - ligtim, dirty
lamugay - ukay, stir
hiyamud - wipe ones mouth
karidas, rapido, dalikakas - rush (BEAT AN EXIT)
lampingasan - way batasan (HEARTLESS PERSON)
sukamod, yahigumad - tripped, stumble
inkudan - chair
hawnga - sambilawa
ingamhan, daug-daug - overpower
tulin - paspas, fast
alimpatakan, babaungon - head
insigida, aura mismo - right now
bagoran, labhag - bruise
langhag, banghag, singgit - shout
bungkagan, girabak - scattered
bungkag - open
dawat - receive
lantayug - very, very tall
lamlam - swallow
lambigit - entangled
inkud - sit down
angot - endure
bilar, bantay - wake (KEEP VIGIL)


ay, dili na maangot ngadi naay ako. mapislok na gayud ako, amo :?: no matter how much i tried to be like this :roll: kamo nay isab bilar sa amo, ha?

User avatar
borag
Certified Member
Certified Member
Posts: 113
Joined: Sat Jun 04, 2005 2:27 pm
Location: NPA (No Permanent Address)

Unread post by borag »

Ini an tagon-on version nan "Too late the hero"


DIIN KAW NAADI?

or

DUM NA KAW (kun bayot an magsulti an ilaong "Dum na kiw")

BONSAL
FOUNDER & ADMINISTRATOR
FOUNDER & ADMINISTRATOR
Posts: 3111
Joined: Thu Jan 01, 1970 8:00 am
Birthday: 25 Sep 1976
Location: Taga Silang/Las Pinas City
Contact:

Unread post by BONSAL »

yadi an paborito ko na ekspresyun na tinagon-on....

UNO PA ORASA!

User avatar
maria
Provisional Member
Provisional Member
Posts: 97
Joined: Thu Mar 31, 2005 10:05 am
Location: cagayan de oro city
Contact:

expression

Unread post by maria »

an ako favorite tagon- on expresssion


INDAY UNO ADTO...... KABAKAMUNTON DAKAN...

MAY AMO AUNTIE... KILAHI INI NI K SPY... AMO NONG AN EXPRESSION.......

AY AY PA NGA BIGWIKON GAUD NIYO...... KUMAN DA KAY MAHILAMIT SA KAMO...... PASTILAN MO ISTORYA NA GANI NA YAUN ANHIN AKO AUNTIE (WE FONDLY CALL HER MAMA ANYWAYS) BNASTA KAY MANIBAT DAKAN KAMI NAN MAGHINOK2 SA LIKOD..........


SIN-O AGAW MANGULI NAN TAGO.........? MAHATAASAY KAY AN BAKASYON AMO?

moneth
Master Blogger
Master Blogger
Posts: 1696
Joined: Wed Mar 16, 2005 3:27 pm
Location: taga-lasang
Contact:

Unread post by moneth »

panga batai pa niyo na mga hinuod...kalistuhi niyo nan itun na mga titiyabon na wara ko na sa yaon halos hibatii...
cge taraw ako kuman nganhi basa kay lingawi ako nan mga karaan na tagon on words...pero mag naay ako magahurungag kay wara baya makasabot hehehehehe....[/b]

Post Reply